Do korzystania z kart Telegrosik konieczne jest posiadanie aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym.

  • Większość aparatów z przyciskami ma już ustawione wybieranie tonowe. Rozpoznasz je po tym, że przy naciskaniu przycisków będzie słychać różne tony. Z kolei przy wybieraniu pulsowym podczas wybierania numeru słychać „terkotanie".
     
  • Jeżeli aparat telefoniczny nie wybiera tonowo, to po wpisaniu numer karty użytkownik usłyszy komunikat - „nic nie wpisano - proszę wpisać numer karty". W tej sytuacji należy sprawdzić, czy dany aparat został wyposażony w funkcję wybierania tonowego.
     
  • Aby ustawić wybieranie tonowe w swoim aparacie na stałe, należy przesunąć przełącznik „Tone - Pulse" (lub „T - P") w pozycję „Tone" („T"). Przełącznik ten powinien znajdować się na słuchawce lub obudowie aparatu (z tyłu, z boku, na dole).
     

Jeśli po przeczytaniu tego tekstu masz problem z ustawieniem wybierania tonowego, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.