Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane przez Państwa pytania i odpowiedzi na nie.
Wybierz interesującą Cię kategorię i rozwiń ją aby zobaczyć  grupę podobnych pytań.


W przypadku domowego telefonu stacjonarnego wystarczy po podniesieniu słuchawki nacisnąć jakikolwiek przycisk z cyfrą. Jeśli po naciśnięciu słychać krótki sygnał (“piknięcie”), to wybieranie tonowe jest aktywne. Jeśli słychać “terkotanie”, oznacza to, że telefon ustawiony jest na wybieranie impulsowe.

Wybieranie tonowe jest zawsze aktywne w automatach telefonicznych (budkach) i telefonach komórkowych.

Wystarczy znaleźć na obudowie lub słuchawce swego aparatu przełącznik TONE – PULSE i przestawić go w pozycję TONE. Jeśli nie jest to możliwe, każdorazowo po połączeniu z numerem dostępowym telegrosika należy nacisnąć gwiazdkę i po jej naciśnięciu wybrać numer karty.


Najprostszym sposobem łączenia kart jest uruchomienie konta Telegrosik. W ramach konta łączenie środków z kart odbywa się automatycznie.

Jeżeli nie ma możliwości założenia konta telegrosik (np. przy dzwonieniu z budki telefonicznej), karty można połączyć:

 • automatycznie, dzwoniąc z karty, na którą chcemy przelać środki
 • za pośrednictwem naszej Infolinii - numer tel. 801 881 900 lub 32 270 48 89.


Nie. Wystarczy kupić kartę Telegrosik i z niej korzystać.

Nie.
Za połączenie z telegrosikiem przez bezpłatny numer dostępowy cała opłata zostanie pobrana tylko i wyłącznie z karty Telegrosik.
Jednak w przypadku łączenia się z telegrosikiem przez lokalny numer dostępowy, rachunek zostanie obciążony opłatą jak za połączenie lokalne.

Tak. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego numeru 800 90 19 00. Połączenia są wówczas tańsze niż w przypadku korzystania z lokalnego numeru dostępowego.

Nie można rezygnować z usług dotychczasowego operatora (np.: Orange, Netia i inni).
Aby korzystać z usług taniego dzwonienia przez Telegrosik, należy opłacać abonament u dotychczasowego operatora, a tanie połączenia można wykonywać przy użyciu karty telegrosik.


Nie, karta telefoniczna nie jest potrzebna.
Do korzystania z budki (automatu telefonicznego) wystarczy PIN karty telegrosik.

Absolutnie nie.
Karty telegrosik NIE NALEŻY wkładać do automatu telefonicznego (budki).

Wystarczy podnieść słuchawkę i bez wkładania jakiejkolwiek karty wybrać na klawiaturze bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00 lub 800 90 99 00 . Gdy nastąpi połączenie, należy wpisać numer PIN karty oraz numer abonenta, pod który chcemy zadzwonić i zakończyć klawiszem z kratką (#). Po naciśnięciu ostatniego klawisza następuje połączenie.

Nie.
Ceny połączeń są takie same jak w przypadku dzwonienia z telefonów stacjonarnych.


Nie - wystarczy kupić kartę Telegrosik i zacząć z niej korzystać.

To proste. Wystarczy wybrać numer dostępowy 22 330 19 00 (płatny wg taryfy Twojego operatora - jak za połączenie z numerem stacjonarnym), następnie wybrać numer PIN karty i numer telefonu zagranicznego, pod który chcemy się dodzwonić. Następnie należy przycisnąć na klawiaturze telefonu kratkę (#). 

Dzwonienie z telefonu komórkowego na numer dostępowy typu 800 zwykle jest niemożliwe, ponieważ większość operatorów sieci komórkowych blokuje bezpłatne numery typu 800. Aby połączyć się z telegrosikiem z telefonu komórkowego, należy wybrać numer dostępowy 22 330 19 00 (numer płatny - taryfikowany jak standardowe połączenie z telefonem stacjonarnym. Wysokość opłaty zależy od taryfy Twojego operatora telefonii komórkowej).

Całkowity koszt połączenia międzynarodowego składa się z:

 1. Kosztu połączenia z numerem dostępowym 22 330 19 00. Jest to numer płatny - taryfikowany jak standardowe połączenie z telefonem stacjonarnym. Wysokość opłaty zależy od taryfy Twojego operatora telefonii komórkowej i jest naliczana przez cały czas trwania połączenia.
   
 2. Kosztu połączenia międzynarodowego. Jest on pobierany z karty telegrosik zgodnie z cennikiem połączeń.


Tak - można się połączyć dzwoniąc z telefonu stacjonarnego lub automatu telefonicznego (budki). Należy jednak pamiętać, że przy takim połączeniu odbiorca rozmowy może zostać obciążony kosztem roamingu. Koszt połączenia przez telegrosik za połączenie z polskiem operatorem komórkowym wynosi 0,18 zł/min. Szczegółowy cennik połączeń dostępny tutaj.

Nie - przy użyciu karty telegrosik można dzwonić tylko z terytorium Polski.

Symbol plusa „+” zastępuje zapis konieczności wybrania dwóch zer „0” przed docelowym numerem telefonu. Przykładowo, gdy mamy numer + 49 123 456 789, należy wybrać go w następujący sposób 00 49 123 456 789.

Tak. W większości przypadków można połączyć się z zagraniczną budką telefoniczną, o ile operator zagraniczny nie zastrzegł sobie odbierania połączeń przychodzących. Opłata za takie połączenie jest taryfikowana jak za połączenie z telefonem stacjonarnym do danego kraju.


Usługa Telegrosik nie realizuje połączeń:

 • na numery alarmowe m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej,
 • na numery skrócone 9xxx,
 • do sieci inteligentnych 800xxx,
 • do usług o podwyższonej opłacie 300xxx, 400xxx, 700xxx,
 • do sieci satelitarnych.


W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje kart Telegrosik:

 • karty telegrosik (bezterminowe), czyli bez czasowo ograniczonego terminu ważności,
 • karty telegrosik z terminem ważności. W takim przypadku termin ważności jest podany (nadrukowany) na karcie telegrosik.

Jeśli karta straci ważność skontaktuj się z Infolinią pod numer 801 881 900 lub 32 270 48 89. 

Opłaty są naliczane co sekundę połączenia i to dopiero od momentu uzyskania połączenia z numerem, pod który dzwonimy.

Nie - opłaty te nie znajdą się na rachunku telefonicznym. Cała opłata za połączenia wykonywane z Telegrosikiem pobrana zostanie tylko i wyłącznie z karty Telegrosik.

Przy połączeniach przez bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00 na rachunku telefonicznym nie pojawią się żadne opłaty. Łączenie przez ten numer jest zawsze bezpłatne. Jednak w przypadku łączenia przez lokalny numer dostępowy, rachunek zostanie obciążony opłatą jak za połączenie stacjonarne.

Numer dostępowy to numer telefonu, z którym należy się połączyć, aby skorzystać z usług tanich połączeń karty telegrosik.

Oczywiście tak - zachęcamy do korzystania z bezpłatnego numeru 800 90 19 00. Połączenia są wówczas tańsze niż w przypadku korzystania z lokalnego numeru dostępowego.

Nie - ceny połączeń wykonywanych przez Telegrosik są takie same przez całą dobę.

Nie. Z karty Telegrosik można korzystać wielokrotnie, a środki, których nie wykorzysta się podczas jednej rozmowy, są nadal przypisane do numeru karty i można wykorzystać je w czasie późniejszym.

Po wybraniu numeru dostępowego, a następnie po wprowadzeniu kodu PIN pojawi się komunikat o aktualnym stanie karty (ilości środków na karcie).


Konto Telegrosik jest indywidualnym kontem użytkownika, które można utworzyć z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Posiadając konto Telegrosik, można dzwonić znacznie wygodniej i szybciej, gdyż nie trzeba już wprowadzać numeru karty przy każdym połączeniu.

Dzwonimy również jeszcze oszczędniej, gdyż nasze karty sumują się w ramach konta, przez co wykorzystujemy każdy grosik z kart.

Nie. Założenie i użytkowanie konta Telegrosik jest bezpłatne.

Aby założyć konto Telegrosik wystarczy połączyć się z bezpłatnym numerem 800 90 19 19 lub 800 80 19 19 z telefonu stacjonarnego lub 22 321 22 19 z telefonu komórkowego.

Po połączeniu się z Telegrosikiem poprzez numer dostępowy należy wpisać numer PIN karty. Kwota z karty (10 zł, 20 zł, 50 zł) zasili Twoje konto Telegrosik. Łącząc się ponownie z telegrosikiem, doładowaną kwotę z karty będzie można wykorzystać na kolejne rozmowy.

Gdy konto Telegrosik jest zasilone, wystarczy wybrać numer dostępowy do usługi Telegrosik, a następnie numer docelowy. Nie trzeba już wprowadzać numeru karty.


Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące usługi Telegrosik można uzyskać w Telefonicznym Biurze Obsługi Klienta pod numerami: 801 881 900 lub 32 270 48 89.