Aby tanio zadzwonić z telefonu komórkowego:
 

1. Wybierz numer dostępowy -  22 330 19 00 (połączenie płatne jak standardowe połączenie z telefonem stacjonarnym w kraju)

2. Wybierz numer karty (PIN). – /Nie chcesz wpisywać za każdym razem numeru PIN karty – załóż konto Telegrosik /

3. Wybierz numer telefonu (zagranicznego operatora), pod który chcesz zadzwonić i naciśnij klawisz z kratką (#),

  • np. do Niemiec 00 49 ... ... ... #,
  • np. do Wielkiej Brytanii 00 44 ... ... .... #.

4. Usłyszysz, ile minut możesz rozmawiać i uzyskasz połączenie.

 

Wprowadzanie numeru karty i numeru docelowego możesz rozpocząć z chwilą połączenia z telegrosikiem.
 

UWAGA:

Po wybraniu numeru docelowego (np. do Niemiec 00 49 ... #) na klawiaturze tel. komórkowego naciśnij klawisz .
Wpisywania numeru docelowego prosimy nie zakańczać przyciskiem , gdyż może to spowodować, że Twoje połączenie z telegrosikiem zostanie zawieszone a połączenie międzynarodowe zostanie zrealizowanie przez Twojego operatora komórkowego zgodnie z jego Cennikiem.