Aby zadzwonić z budki telefonicznej:
 

1. Wybierz bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00.

2. Wybierz numer karty (PIN).

3. Wybierz numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić i naciśnij klawisz z kratką (#)

  • np. do Niemiec 00 49 ... ... ... #,
  • np. do Warszawy 22 ... .. .. #,
  • np. do abonenta Plus GSM 601... ... ... #

4. Usłyszysz, ile minut możesz rozmawiać i uzyskasz połączenie.

 

Pamiętaj, aby nie wkładać karty telegrosik do automatu telefonicznego.