Jeśli masz aktywne konto telegrosik, wykonaj połączenie z telefonu, do którego przypisałeś swoją kartę, następnie:
 

1. Wybierz bezpłatny numer dostępowy 800 90 19 00.

2. Podaj numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić i zatwierdź wybór kratką (#)

  • np. do Niemiec 00 49 ... ... ... #,
  • np. do Warszawy 22 ... .. .. #,
  • np. do abonenta Plus GSM 601 ... ... #

3. Usłyszysz, ile minut możesz rozmawiać i uzyskasz połączenie.