O nas | Telegrosik

info

O nas

Operatorem usługi telegrosik jest Galena Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000133373, NIP: 631-22-83-637, kapitał zakładowy: 725 000 zł

adres korespondencyjny:

Galena Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 34A/U01
01-230 Warszawa

biuro@telegrosik.pl

 

Informacja o połączeniu „GALENA” Sp. z o.o. poprzez przejęcie spółki AHMES Sp. z o.o.

 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK „GALENA” Sp. z o.o. i AHMES Sp. z o.o.

Zarząd spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21  kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 2 lutego 2022 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządów „GALENA” Sp. z o.o. oraz AHMES Sp. z o.o. plan połączenia spółki „GALENA” Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na „GALENA” Sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony plan połączenia znajduje się tutaj:

Plan połączenia Spółek

 

Konto telegrosik

Dzwoń wygodnie bez wprowadzania PINu


Posiadając konto Telegrosik, szybciej uzyskasz połączenie. Po uruchomieniu konta, mając środki pieniężne na koncie, nie musisz wpisywać każdorazowo PIN-u karty. Aby doładować konto, wystarczy wpisać tylko raz PIN karty, a wartość karty automatycznie zasili Twoje konto telegrosik.

więcej...

 

Copyright © 2020 Telegrosik

 

Design by JAHman, Supported by Smartsoft

loading...