Formularz zwrotu | Telegrosik

Formularz zwrotu

Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania Kodu Dostępowego (Numeru PIN) Karty Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Warunkiem zwrotu zapłaty jest niewykorzystanie w całości ani też w części Kodu Dostępowego (numer PIN) Karty Telegrosik. 
Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługobiorcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego dokonano zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Spółki bądź na adres e-mail Spółki: sklep.reklamacje@telegrosik.pl.
 

UWAGA: możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie zakupionych kart telegrosik oraz doładowań telegrosik dokonanych poprzez stronę internetową www.telegrosik.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

GALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Świętokrzyska 2, 44 - 100 Gliwice

adres e-mail: sklep.reklamacje@telegrosik.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

Konto telegrosik

Dzwoń wygodnie bez wprowadzania PINu


Posiadając konto Telegrosik, szybciej uzyskasz połączenie. Po uruchomieniu konta, mając środki pieniężne na koncie, nie musisz wpisywać każdorazowo PIN-u karty. Aby doładować konto, wystarczy wpisać tylko raz PIN karty, a wartość karty automatycznie zasili Twoje konto telegrosik.

więcej...

 

Copyright © 2020 Telegrosik

Supported by SmartSoft

Design by JAHman

loading...