Formularz zwrotu | Telegrosik

Formularz zwrotu

Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie. Masz na to 14 dni dni od dnia otrzymania Karty Telegrosik lub Doładowania Karty Telegrosik. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy prześlij listownie do naszego biura lub na: reklamacje@telegrosik.pl.

Środki zwrócimy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z którego dokonano zapłaty.

UWAGA: możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie Kart Telegrosik oraz Doładowań Kart Telegrosik zakupionych na stronie internetowej www.telegrosik.pl. Warunkiem zwrotu zapłaty jest niewykorzystanie w całości ani też w części Karty Telegrosik i/lub Doładowania Karty Telegrosik.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


GALENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Skierniewicka 34A/U01, 01-230 Warszawa

adres e-mail: reklamacje@telegrosik.pl

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży:

Kodu Dostępowego Karty Telegrosik /Doładowania Karty Telegrosik
(niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko …….......................................................................................................................

Data złożenia zamówienia ……………..............................................................................................

Adres mailowy wskazany w zamówieniu ......................................................................................

 


...................................................................
Data i Podpis

 

Kliknij, aby pobrać dokument

Make calls more comfortable

- call without a PIN code


When you activating the Telegrosik account, you don’t need to enter card’s PIN code each time. To top-up the account you need to enter a PIN code just once and your account will be automatically topped up with the value of the card.

 

Copyright © 2020 Telegrosik

Design by JAHman, Supported by SmartSoft

 
loading...